کارمزد معاملات در زرین‌دکس

در بستر زرین‌دکس، امکان خرید و فروش انواع ارزهای دیجیتال با کمترین نرخ کارمزد جهت معاملات سودمند کاربران فراهم گشته است. درصد کارمزد معاملات، بر اساس مبلغ دارایی و حجم معاملات صورت گرفته طی یک ماه محاسبه می‌گردد که بر حسب واحد پول دریافتی کاربر متفاوت است. درجدول زیر درصد کسر کارمزد برای مبالغ مختلف قابل مشاهده است.

fee.svg

کارمزد معاملات در زرین‌دکس

کارمزد معاملات

باید توضیح دهیم که کسر کارمزد سبب می شود از معاملات تکراری و صوری جلوگیری شود تا بتوانیم برای شما کاربران عزیز شرایط مطلوب و بهتری در بازار زریندکس ایجاد کنیم . کارمزد معاملات در زریندکس به صورت درصدی از کل معامله حساب می شود که در ادامه شرایط کارمزد را توضیح می‌دهیم.
حجم ۳۰ روز گذشتهکارمزد
کمتر از 10 میلیون تومان0.35%
بین 10 تا 50 میلیون تومان0.3%
بین 50 تا 100 میلیون تومان0.25%
بیشتر از 100 میلیون تومان0.2%
s