قوانین و مقررات فعالیت در بستر تبادل دارایی‌های دیجیتال زرین‌دکس

با توجه به اهمیت و ضرورت استقرار نظام مدیریتی امنیت اطلاعات کاربران، همچنین همسو با نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات، توافق‌نامه‌ای با محوریت «سیاست امنیت اطلاعات» به واسطه‌ی زرین‌دکس تهیه و تنظیم شده است با این هدف که حدالمقدور از سوءاستفاده‌ و کلاهبرداری در بستر زرین‌دکس جلوگیری به عمل آید. لطفا پیش از ثبت‌نام و استفاده از خدمات زرین‌دکس، کلیه‌ی بندهای زیر را با دقت مطالعه فرمایید.

privacy-policy.svg

قوانین و مقررات فعالیت در بستر تبادل دارایی‌های دیجیتال زرین‌دکس

s